Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

GIÀN GIÁO 1.53M

DÀN GIÁO 1.53M, CÓ CẦU NGANG, 2LY

    Khung dàn giáo 1.53, 2ly, có cầu ngang, có đầu nối được sử dụng trong xây dựng. Dàn giáo 1.53m do công ty Phoenix sản xuất có cầu ngang như khung giàn giáo 1.7m. Qui ước bộ giàn giáo là 2 khung + 2 chéo + 1 mâm thao tác đối với những đơn vị mua lẻ. Còn qui ước bộ gồm 42 khung + 42 chéo + 21 mâm làm một nộ đối với công ty mua số lượng lớn (tức là 21 bộ nhỏ). Dàn giáo Khung 1.53m được làm từ ống chính thép D42, dày 2lyDÀN GIÁO 1.53M, CÓ ĐẦU 
KHUNG DÀN GIÁO 1.53M, KHÔNG ĐẦU NỐI 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét