Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

CẦU THANG DÀN GIÁO, THANG THAO TÁC, THANG DÀN GIÁO

     Cầu thang Dàn giáo Phoenix: Cầu thang dàn giáo, thang giàn giáo, thang thao tác, cầu thang giàn giáo, thang leo dàn giáo.
     Cầu thang dàn giáo: Số bậc 07, sử dụng ống thép 30x60, độ dày 1.4ly
   
THANG GIÀN GIÁO 1.7
+ Cầu thang dàn giáo: Sử dụng để thao tác giữa các khung dàn giáo, giúp người lao động đi lại và thao tác dễ dàng hơn khi xây dựng.
CẦU THANG DÀN GIÁO