Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

CẦU THANG DÀN GIÁO, THANG THAO TÁC, THANG DÀN GIÁO

     Cầu thang Dàn giáo Phoenix: Cầu thang dàn giáo, thang giàn giáo, thang thao tác, cầu thang giàn giáo, thang leo dàn giáo.
     Cầu thang dàn giáo: Số bậc 07, sử dụng ống thép 30x60, độ dày 1.4ly
   
THANG GIÀN GIÁO 1.7
+ Cầu thang dàn giáo: Sử dụng để thao tác giữa các khung dàn giáo, giúp người lao động đi lại và thao tác dễ dàng hơn khi xây dựng.
CẦU THANG DÀN GIÁO 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét