Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

CHÉO DÀN GIÁO 1.96M

   Cung cấp giằng chéo dàn giáo, chéo dàn giáo 1.96m, chéo dàn giáo 1.96m dùng cho khung dàn giáo 1.7m, 2ly, có nòng và khung dàn giáo 1.53m, 2ly, có đầu nối. Giằng chéo dàn giáo dày 1.2ly, 1.4ly, chống gãy.
   Giằng chéo chống gãy nhúng sơn dầu, chéo dàn giáo sơn tĩnh điện, chéo chống gãy nhúng kẽm nóng
   Màu sắc chéo dàn giáo: Chéo giáo Màu đỏ, Cặp chéo màu cam, Chéo màu xanh
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét