Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

DỰ TOÁN HỆ DÀN GIÁO VIỆT FORM

DÀN GIÁO ỐNG CHỐNG ĐỨNG: HỆ DÀN GIÁO VIỆT - FORM
- Ống chính D49, dày 2ly
- Ống giằng D42, dày 2ly
Các cây chống đứng liên kết với nhau nhờ thanh giằng, và các tai nêm.
   + Dàn giáo chống đứng nhúng sơn dầu
   + Giàn giáo chống sàn sơn tĩnh điện
   + Dàn giáo ống đứng nhúng kẽm nóng- Công ty Phoenix thiết kế, bố trí và bóc khối lượng hệ giàn giáo việt form cho các nhà thầu miễn phí. Sau khi đặt hàng sẽ có kỹ thuật tới tận công trình hướng dẫn lắp đặt. Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét