Sản Phẩm

- DÀN GIÁO CỔ ĐIỂN: 
+ KHUNG DÀN GIÁO 1.7m


* Chiều cao: 1700mm
* Chiều rộng: 1250mm
* Độ dày: 2ly
* Màu sắc: Màu đỏ, mầu cam, màu xanh, màu vàng...

+ KHUNG DÀN GIÁO 1.53m


* Chiều cao: 1530mm
* Chiều rộng: 1250mm
* Độ dày: 2ly
* Màu sắc: Màu đỏ, mầu cam, màu xanh, màu vàng...

+ KHUNG GIÀN GIÁO 1.2m


* Chiều cao: 1200mm
* Chiều rộng: 1250mm
* Độ dày: 2ly
* Màu sắc: Màu đỏ, mầu cam, màu xanh, màu vàng...

+ KHUNG GIÀN GIÁO 0.9m


* Chiều cao: 900mm
* Chiều rộng: 1250mm
* Độ dày: 2ly
* Màu sắc: Màu đỏ, mầu cam, màu xanh, màu vàng...

- DÀN GIÁO NÊM - GIÀN GIÁO VIỆT - FORM

+ CÂY CHỐNG ĐỨNG: 


+ THANH GIẰNG NGANG


CHỐNG ĐÀ


+ CHỐNG CONSOL


- CÂY CHỐNG TĂNG - CỘT CHỐNG

+ Cây chống 3.5m
+ Cây chống tăng 4.0m
+ Cây chống thép 4.5m
+ Cột chống 5.0m


- KÍCH TĂNG -KÍCH TĂNG CHÂN - KÍCH TĂNG ĐẦU
* Kích tăng đầu - Kích tăng U: Ống thép rỗng D34
* Kích tăng chân - Kích tăng bằng: D34 x 0.5m


- MÂM DÀN GIÁO - SÀN THAO TÁC
* Mâm dàn giáo 1600 x 360 x 1.2mm, có móc khóa


- THANG GIÀN GIÁO 


- COPPHA - COFFA

+ COPPHA TÔN - COFFA TOLE
* Coffa tole 1000 x 1000 x 1mm
* Coffa tole 1000 x 500 x 1mm


- COPPHA PHỦ PHIM
* Coppha phủ phim 1220 x 2440 x 18mm
* Ván ép coppha phủ phim 1220 x 2440 x 15mm
* Coppha phủ phim 1220 x 2440 x 12mm


- COPPHA PANEL - COFFA CỘT ( EURO FORM)
* Coffa panel 1200 x 200;  250; 300; 350; ...600.
- CÙM XOAY - CÙM CỐ ĐỊNH - KHÓA XOAY - KHÓA CỐ ĐỊNH   Khách hàng cần thêm thông tin về các loại sản phẩm cụ thể xin vui lòng liên hệ trực tiếp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét