Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

PHÊU ĐỔ BÊ TÔNG PHOENIX

Cty Dàn Giáo Phoenix sản xuất Phểu đổ bê tông sàn, Phểu đổ bê tông cột
- Phểu đổ bê tông 0.6m3
- Phểu đổ bê tông 0.9m3
Phểu đổ bê tông có cần gạt, an toàn.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét