Coffa

   Công ty TNHH TB&XD Phoenix: Sản xuất và cung cấp Coppha, coffa các loại: Coffa tole, cốt pha tôn, Coppha ván, Coppha Phủ phim, Coppha panel, Coppha định hình, coppha cột, coppha trụ

   - Coppha tole, cotpha sàn, coppha tôn:
     + Coffa tole 1000x1000x1mm
     + Coffa tole 1000x500x1mm
Coppha Tole
   - Coppha phủ phim
     + Ván coppha phủ phim 2440x1220x12mm
     + Ván cốt pha phủ phim 2440x1220x18mm


Cốt pha phủ phim
Coppha Phủ Phim

   - Coffa định hình, Coppha cột, cốt pha trụ


cốt pha trụ
Cốt Pha Cột

   - Coffa panel
     + Chiều dài 900mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm
     + Chiều rồng: 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600mm
      Sử dụng V63, V5 dày 2mm, 2.5mm


Coppha định hình
Coffa Panel
  
   Coppha panel mặt thép tôn tấm
     Coffa panel mặt ván coppha pha phủ phim 12ly


Tấm Euro Form

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét